Portofoliu de proiecte

Proiectele propuse în vederea dezvoltării economico-sociale al comunei Aluniş 

Realizate:

♦ Reabilitarea, modernizarea Căminului Cultural din Aluniş

♦ Edificarea unei Săli de sport
♦ Pod de trecere peste râul Mureş
♦ Reabilitarea şi modernizarea şcolilor, grădiniţelor de pe raza comunei Aluniş
♦ Amenajarea de laboratoare informatice în şcoli
♦ Construire capelă mortuară

 

În derulare:

♦ Modernizarea drumului comunal DC 3 Aluniş (DJ 154 A) - Fiţcău şi reţeaa stradală Fiţcău - realizat 50 %
♦ Modernizarea reţea stradală Aluniş
♦ Modernizarea reţea stradală Lunca Mureşului
♦ Realizarea canalizării menajere şi a staţiei de epurare în localităţiile  Aluniş, Lunca Mureşului şi Fiţcău
♦ Construirea reţelei de gaze naturale în Aluniş, Lunca Mureşului şi Fiţcău
♦ Reabilitarea, modernizarea Căminului Cultural din Lunca Mureşului
♦ Reabilitarea, modernizarea Căminului Cultural din Fiţcău
♦ Îmbunătăţirea şi optimizarea iluminatului public din comună
♦ Modernizarea Centrului de îngrijire şi asistenţă socială din Lunca Mureşului;
♦ Atragerea unui program pentru construirea de locuinţe sociale;
♦ Amenajarea de spaţii verzi, parcuri pe teritoriul comunei;
♦ Construirea unui centru balnear şi agrement în localitatea Lunca Mureşului
♦ Amenajarea unei săli de internet în localitatea Aluniş

♦ Construirea unui centru de informare rurală în localitatea Aluniş

♦ Modernizarea drumurilor de legătură între DJ 154/A şi DN 15