Cultură şi învăţământ

Monumente Istorice şi de Artă
Biserica reformată a fost construită în sec. Al XIV-lea în stil gotic. Elemente gotice se găsesc la geamurile şi la uşa de intrare a bisericii, iar clopotul cel mic datează din anul 1660. Turnul bisericii a fost ridicat în anul 1823 din cărămizile aduse de la cetatea ,,Mentovár''. Orga bisericii datează din 1787 şi a fost construită de Matai József.
Actuala biserică ortodoxă a fost ridicată în anul 1824 pe locul unei biserici de lemn.
Monumente dispărute Cetatea ,,Mentovára'': ridicată la începutul sec-lui al XIV-lea. Din 1319 se cunoaşte numele pârcălabului Balázs - 1569 – ultima pomenire a cetăţii. Castelul Banffy: ridicat în a doua parte a sec. al XV-lea înconjurat de ziduri şi de canale de apă - urmele castelului se văd şi astăzi în grădina şcolii din Aluniş.

 

Învăţământ 
Prin demersurile educaţionale promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş s-a îmbunătăţit actul educaţional în şcolile din judeţ - săli de clase, laboratoare, ateliere şcolare, săli de sport, etc.
În ultimii ani sistemul de învăţământ din judeţul Mureş a avut o evoluţie ascendentă. Acest lucru este dovedit şi de faptul că din anul 1999, când judeţul era pe locul 6 la nivel naţional, ca număr de unităţi de învăţământ, în anul 2004 ajunge să ocupe locul 2 la nivel naţional, din acelaşi punct de vedere. Şi în ceea ce priveşte numărul elevilor înscrişi precum şi a copiilor în grădiniţe, s-a înregistrat o uşoară creştere: în 1999 judeţul Mureş ocupa locul 17, ca în anul 2004 să ocupe locul 15.
Infrastructura educaţională în comuna Aluniş este următoarea:
   ♦ Şcoala Generală Clasele I-VIII Aluniş
   ♦ Grădiniţa cu program normal Aluniş
   ♦ Şcoala Generală Clasele I-IV Lunca Mureşului
   ♦ Grădiniţa cu program normal Lunca Mureşului
   ♦ Şcoala Generală Clasele I-IV Fiţcău
   ♦ Grădiniţa cu program normal Fiţcău
În momentul actual există 17 săli de clase şi cabinete şcolare, 4 laboratoare şcolare şi 1 atelier şcolar.