Descriere generală

Comuna Aluniş, pitoresc cadru natural al spaţiului carpato-danubian, este situat în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, fiind situat pe meridianul 46º53'33" longitudine estică şi paralela 24º49'20" latitudine nordică.
Comuna este aşezată pe malul stâng al râului Mureş, la 18 km distanţă de municipiul Reghin şi la 50 km de reşedinţa de judeţ, municipiul Tîrgu-Mureş.
Vecini:
     ♦ la nord este delimitat de hotarul localităţii Ruşi - Munţi;
     ♦ la sud de hotarul localităţii Ideciu de Sus;
     ♦ la est de hotarul localităţii Idicel Pădure;
     ♦ la vest răul Mureş.
Suprafaţa totală al comunei Aluniş este de 4053 ha.
 
În ceea ce priveşte organizarea administrativ - teritorială comuna Aluniş are în componenţă trei sate, şi anume:
     ♦ satul Aluniş
     ♦ satul Lunca Mureşului
     ♦ satul Fiţcău.
 
Date fizico-geografice
Dispunând de condiţii naturale deosebit de variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice comuna Aluniş este favorizată de un relief armonios. Satul Aluniş este unul dintre cele mai vechi aşezări rurale de pe cursul superior al Mureşului, prima atestare documentară a localităţii datând din anul 1228. Aşezarea comunei este deosebit de pitorească. La hotarele estice ale comunei se ridică Vârful Zăspadului (1241 m) unul dintre cele mai înalte vârfuri ale Munţilor Ghurghiului. Către N-E se văd culmile Munţilor Călimani, cel mai apropiat punct de importanţă fiind Vârful Scaunul Domnului având înălţimea de 1381 m.
Reţeaua hidrografică principală este reprezentată de râul Mureş şi pârâul Fiţcău.
Datorită reliefului şi poziţiei sale geografice zona comunei Aluniş se caracterizează printr-un climat temperat-continental.
Clima, judeţului Mureş este climatic-continentală cu veri călduroase şi ierni lungi şi reci, cu precădere în zonele montane din nord-estul judeţului. În partea de Vest a judeţului, verile sunt mai secetoase şi mai calde. Luna cu temperaturile cele mai ridicate este Iulie, iar luna cu cele mai scăzute temperaturi este Ianuarie.
Precipitaţiile variază între 500 mm pe an în partea de Vest şi 1000-1200 mm pe an în zona montană. Vânturile predomiante sunt cele de Vest şi Nord-Vest, cu intensitate şi frecvenţă mijlocie.
 
Puncte de atracţie turistică:

♦ vârful Zăspad 1241 m şi zona înconjurătoare
♦ rezervaţia de lalele pestriţe (Fritillaria meleagris ) din Lunca - Mureşului

Spaţii de cazare pentru turişti:

♦ Casa Nimrod , centrul cultural cu cazare a 40 persoane din Aluniş
♦ Casa de copii Tulipan cu cazare a 12 persoane din Lunca - Mureşului