Populaţia

Evoluţia populaţiei 

La 18 martie 2002, potrivit rezultatului recensământului, populaţia stabilă a judeţului Mureş a fost de 580.851 locuitori, ocupând locul 14 în ierarhia judeţelor ţării, cu o pondere de 2,7%.
Faţă de recensământul din 1992, numărul locuitorilor a scăzut cu 29.202, respectiv cu 4,8%. Scăderea numprului populaţiei se datorează atât sporului negtiv (diferenţa dintre născuţi-vii şi decedaţi), cât şi soldului negativ al migraţiei externe (diferenţa dintre persoanele plecate difinitiv din România şi persoanele venite în România).
În ceea ce priveşte structura populaţiei pe sexe, ca şi la recensământul anterior, în 2002, se menţine o uşoară predominare numerică a populaţie de sex feminin.

                           Numărul şi structura populaţiei pe sexe la recensămintele din anii 1992 şi 2002

       1992      2002
    Număr   Procent   Număr   Procent
  Populaţia stabilă   610.053   100%   580.851   100%
  Masculin   301.035   49,30%   284.306   48,90%
  Feminin   309.018   50.70%   296.545   51.10%

În prezent raportul între sexe este de 1043 persoane de sex feminine la 1000 persoane de sex masculine, faţă de un raport de 1026 femei la 1000 bărbaţi în 1992.

Pe medii de viaţă social, se constată în 2002, comparative cu anul 1992, creşterea ponderii populaţiei rurale, concomitant cu scăderea ponderii populaţiei urbane. Între cele două recensăminte, a scăzut populaţia municipiilor şi oraşelor cu 8,9%, în timp ce populaţia comunelor s-a redus în această perioadă cu numai 0,5 %.

                            Numărul şi structura populaţiei pe medii la recensămintele din anii 1992 şi 2002

                                 1992                          2002
    Număr   Procentaj   Număr   Procentaj
  Total   610.053   100%   580.851   100%
  Urban   311.531   51,10%   283.759   48,90%
  Rural   298.522   48,90%   297.092   51,10%

 

În comuna Aluniş la recensămintul populaţiei din 2002 erau 3300 de persoane.

                        Numărul şi structura populaţiei pe sexe la recensămintul din anul 2002

                     Ambele sexe                     Masculin              Feminin
  Comuna Aluniş   3,300   1,563   1,737
  Aluniş   2,036   945   1,091
  Fiţcău   489   248   241
  Lunca Mureşului   775   370   405

 

Prognoza populaţiei

Conform Institutului Naţional de Statistică, la nivel naţional, în următorii ani se va înregistra o scădere a populaţiei în toate judeţele. În comparaţie cu alte judeţe, cele din regiunea Centru vor înregistra reduceri mai mici de populaţie. Scăderea populaţiei se va datora menţinerii deficitului naşterilor în raport cu decesele, la care se va adauga şi soldul cumulat al migraţiei interne şi externe.
În comuna Aluniş la recensămintul populaţiei din 1992 erau 3367 de persoane, iar la recensămintul din anul 2002 populaţia era de doar 3300 de persoane. Se poate observa o uşoară scădere a numărului populaţiei cu 67 de persoane, adică o scădere cu 1,99% faţă de anul 1992.


Structura etnică a populaţiei

Conform datelor de la recensămintul populaţiei din anul 2002, structura etnică a populaţiei comunei Aluniş este următoarea:
♦ 524 persoane române;

♦ 2383 persoane maghiare;
♦ 393 persoane rromi.

                                  Defalcat pe sate, structura etnică a populaţiei se prezintă în felul următor:        

         TOTAL      ROMANI      MAGHIARI      RROMI
  Comuna Aluniş   3,300   524   2,383   393
  Aluniş   2,036   388   1,307   341
  Fiţcău   489   37   452   -
  Lunca Mureşului   775   99   624   52                                     

După cum se poate observa din tabelul de mai sus cetăţeni de etnie maghiară reprezintă 72,21% din totalul populaţiei, 15,88% sunt cetăţeni de română, iar 11,91% cetăţeni de etnie rromă.


Populaţia ocupată

Populaţia ocupată din totalul de 3300 de persoane în comuna Aluniş este de 778 de persoane. Acesta reprezintă 23,57% din totalul populaţiei.

           Ambele sexe          Masculin          Feminin
  Comuna Aluniş   778   480   298
  Aluniş   522   315   207
  Fiţcău   86   66   20
  Lunca Mureşului
  170   99   71
                                     

Forţa de muncă salariată

Din totalul populaţiei ocupate 675 de personae sunt salariaţi, 9 persoane sunt întreprinzători privai, 56 persoane lucrători pe cont propriu, 37 persoane lucrători familiali în gospodăria proprie, iar 1 persoană se află în altă situaţie.

           Ambele sexe          Masculin          Feminin
  Comuna Aluniş   675   394   281
  Aluniş   458   263   195
  Fiţcău   60   41   19
  Lunca Mureşului   157   90   67
După cum se poate observa şi din tabelul de mai sus, în din categoria salariaţilor persoanele de sex masculin ocupă 58,37 % din totalul populaţiei salariate, în timp ce salariaţii de sex feminin au o pondere de doar 41,63%.

 

Şomajul

Rata şomajului la nivel regional a avut o evoluţie oscilantă în perioada 1999-2004, cea mai mare scădere înregistrându-se în anul 2004 faţă de 2003 (38,1%), cea mai scăzută rată a şomajului înregistrându-se la sfârşitul anului 2004 (4,4%), iar cea mai ridicata in 1999 (8,8%). În anul 2004, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Mureş este mai mică atât decât cea la nivel regional (7,8%) cât şi decât cea la nivel naţional (6,3%). Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului a avut o evoluţie asemănătoare ratei şomajului. Numărul cel mai scăzut de şomeri s-a înregistrat in 2004 (10736 persoane), iar cel mai mare in 1999 (22847 persoane). 

În comuna Aluniş situaţia şomerilor este următoarea:

       Ambele sexe        Masculin        Feminin
  Comuna Aluniş   96   70   26
  Aluniş   46   32   14
  Fiţcău   17   15   2
  Lunca Mureşului   33   23
  10