József- Lóránt Kristóf
Data naşterii: 25.08.1974

Adresa:  Aluniş, nr. 92/ B, 547035, AlunişMureş, ROMÂNIA
Telefon: 0265-553.246, Fax: 0265-553.112, E-mail: alunis@cjmures.ro; primar@primaria-alunis.ro, Website: www.primaria-alunis.ro

Starea civilă: Căsătorit
 
Studii :         Şcoala generală a terminat-o  în comuna Aluniş, după care şi-a dat examenul de bacalaureat la Liceul Agricol din TG- Mureş.
      A urmat şi a obţinut diploma la Universitatea "Dimitrie Cantemir" specializare asistent de gestiune, iar în anul  2008 a terminat la Universitatea " Spiru Haret" Facultatea de Ştiinte Administrative specializarea Administratie Publică.
      Deoarece consideră că în zilele noastre este nevoie de o pregătire şi expertiză profesională în conducerea şi managementul administraţiilor publice,  se înscrie în cadrul Universităţii "Petrol şi Gaze" Ploieşti, Facultatea de Ştiinţe Economice şi termină Studii Universitare de Masterat în domeniul Management, programul de studii Managementul Sectorului Public.

Experienţa profesională: Din anul 1995-1999 casier la DGFPCF Mureş,  Percepţia Rurală Deda , punct de lucru Aluniş,  din 1999, Funcţionar public în aparatul de specialitate al primarului comunei Aluniş,  în funcţia de consilier superior ,până în 2012 iunie .

 

 
Apartenenţa politică: U.D.M.R.