Resurse naturale

Resurse naturale de suprafaţă

Existenţa unor resurse naturale de suprafaţă şi a unor bogăţii naturale ale solului, contribuie la ridicarea potenţialului economic al comunei. Resursele naturale de suprafaţă din comuna Aluniş sunt reprezentate de pădurile - fondul forestier, suprafeţele agricole, flora şi fauna care se află pe teritoriul comunei.
Pădurile sunt una din cele mai importante resurse naturale, având o valoare deosebită pentru mediu şi economie. Din totalul fondului forestier, suprafaţa pădurilor ocupă cel mai important loc, între care cele mai extinse fiind pădurile de foioase şi pădurile de răşinoase.
Suprafaţa agricolă a comunei Aluniş este de 2540 ha, din care teren arabil 788 ha, păşuni 568 ha, fâneţe 1179 ha, livezi şi pepiniere pomicole 5 ha.

 

Resurse naturale ale subsolului

Varietatea formelor de relief şi a condiţiilor geologico-tectonice, stratigrafice şi petrografice, au determinat o diversitate a bogăţiilor subsolului.

 

Resurse hidrografice

Resursele hidrografice sunt reprezentate de râul Mureş care străbate localităţile Aluniş şi Lunca Mureşului, şi de păraiele care există pe teritoriul comunei, ceam mai importantă fiind pârăul Fiţcău. Râul Mureş izvorăşte din munţii Hăşmaşu Mare, străbate Depresiunea Gurghiului şi defileul Topliţa - Deda, traversează Transilvania separând Podişul Târnavelor de Câmpia Transilvaniei, străbate culoarul Alba-Iulia - Turda, în Carpaţii Occidentali separă Munţii Apuseni de Munţii Poiana Ruscă, străbate Dealurile de Vest, Câmpia de Vest trecând prin municipiul Arad în Ungaria, unde se varsă în Tisa. Râul Mureş este cel mai mare şi principalul colector din bazinul Transilvaniei. Acesta străbate judeţul Mureş pe o distanţă de 187 km, iar principalii afluenţi de pe teritoriul judeţului sunt: Luţul, Lechinţa, Pârâul de Câmpie, Nirajul, Cerghid, Lăscud, Şăulia, Ozd, Gurghiu, Beica şi râul Gurghiu.