Turism

În judeţul Mureş se pot practica mai toate formele de turism, potenţialul este ridicat deşi în multe cazuri nu este valorificat: atât turismul urban cât şi cel rural, turismul balnear, eco-turismul, turismul de aventură. Multitudinea de castele, biserici, sate cu obiceiuri populare, oferă vizitatorului posibilitatea să vadă stiluri arhitectonice ale diferitelor culturi şi perioade. Multiculturalitatea este atu-ul turistic care face peisajul judeţului atât de pitoresc şi variat. Cinci comunităţi - români, maghiari, saşi, secui, rromi - îşi păstrează tradiţiile în acestă regiune.
Având o aşezare potrivită, din satul Aluniş pot fi organizate mai multe drumeţii şi excursii de una sau mai multe zile în natură, precum şi în staţiunile şi localităţile apropiate din Transilvania, cum ar fi:
♦ Centrul satului Aluniş- Satul Fiţcău - Vf. Zăspad urmând traseul marcat - 10 km, 2 ½ - 3 ore accesibil pentru toate categoriile de turişti;
♦ Centrul satului Aluniş - Ruşii Munţi - Valea Sebeşului - Cabana Vânătorească - Vf. Zăspad 13 km - drum forestier - de la Izvorul Fislikó - pe traseul marcat;
♦ Centrul satului Aluniş - satul Fiţcău - Vf. Zăspad - Poiana Iodului - Valea Iodului - Răstoliţa 28 km - traseul turistic marcat - accesibil pentru turişti cu experienţă. De la Răstoliţa - cu trenul sau auto se poate ajunge înapoi la Aluniş;
♦ Centrul satului Aluniş - Gara CFR - Aluniş - Gara CFR Deda Bistra - Vf. Scaunul Domnului - traseu turistic marcat - 13 km accesibil pentru turiştii cu experienţă;
♦ Centrul satului Aluniş - Gara CFR - Aluniş - Gara CFR Deda Bistra - Valea Bistrei - Izvorul Doncii - Poiana Stejii - 20 km 4 ½ ore. Recomandat pentru turiştii cu experienţă;
♦ Aluniş - Lunca Mureşului - Brâncoveneşti - Castelul Kemény din Brâncoveneşti - Helikon - monument istoric si literar.
 
Posibilităţi de cazare există în Casa ,,Nimrod'', situată în centrul satului Aluniş cu 18 locuri de cazare, camere cu 4-6 locuri la fiecare nivel baie, toaletă, bucătărie.
Funcţionarea casei "Nimrod" este asigurată de ,,Asociatia culturală : Izvorul''.
Servicii oferite :
     ♦ drumeţii şi excursii pe traseele amintite
     ♦ ghiduri pentru drumeţii şi excursii cu autocar
     ♦ curs de ţesut pe răsboi de ţesut
     ♦ curs de cusături cu motive tradiţionale
     ♦ prepararea cozonacului ,,Kürtös''
     ♦ program folcloric - cu dansuri locale
     ♦ prezentarea portului popular local
     ♦ se organizează tabere tematice pentru copii şi tineri: dansuri populare şi tabere de creaţii artistice
     ♦ prezentarea obiceiurilor locale tradiţionale de iarnă şi de primavară
     ♦ călătorie la stână cu car tras de cai
     ♦ gustări de produse tradiţionale
     ♦ gustări de ţuică de prune
     ♦ ziua porcului cu mâncăruri tradiţionale.
 
În judeţul Mureş se află sate deosebit de interesante prin valorile etno-folclorice, meşteşuguri, gastronomia tradiţională, produsele de creaţie artistică şi prin deţinerea unor valori recunoscute istorice sau culturale. Printre satele acestea se numără şi comuna Aluniş.
Principalele obiective turistice din comuna Aluniş sunt următoarele:
♦ vârful Zăspad 1241 m şi zona înconjurătoare;
♦ rezervaţia de lalele pestriţe (Fritillaria meleagris ) din Lunca - Mureşului.
În localităţile din apropierea comunei Aluniş atracţiile turistice sunt următoarele:
♦ Brâncoveneşti: Biserica Reformată Calvină din anul 1727 şi Castelul Kendy-Kemeny ridicat în anii 1557-1558 de voievodul Ferencz Kendy în stilul renaşterii transilvănene. Castelul este un amplu edificiu fortificat cu şanţuri în anii 1599-1600;
♦ Lunca Bradului: Peşteri de mulaj, peisaj montan, ecoturism, trasee de turism ecvestru;
♦ Ideciu de Jos: Staţiunea balneară locală (lac sărat, ştrand, parc) situată la altitidinea de 365 metri;
♦ Suseni: Ruinele unei Biserici Reformate Calvine construită în secolul XIII;
♦ Deda: Scaunul Domnului, situat la o altitidine de 1.380 metri, pe o suprafaţă de 10 ha.
Spaţii de cazare pentru turişti:
♦ casa de copii Tulipan cu cazare a 12 persoane în Lunca - Mureşului;
♦ cazare în Casa Nimrod din localitatea Aluniş cu o capacitate de 40 persoane.
 
Monumente Istorice şi de Artă
♦ Biserica reformată a fost construită în sec. Al XIV-lea în stil gotic. Elemente gotice se găsesc la geamurile şi la usa de intrare a bisericii, iar clopotul cel mic datează din anul 1660. Turnul bisericii a fost ridicat în anul 1823 din cărămizile aduse de la cetatea ,,Mentovár''. Orga bisericii datează din 1787 şi a fost construită de Matai József.
♦ Actuala biserică ortodoxă a fost ridicată în anul 1824 pe locul unei biserici de lemn.
Monumente dispărute
♦ Cetatea ,,Mentovára'': ridicată la începutul sec-lui al XIV-lea. Din 1319 se cunoaşte numele pârcălabului Balázs - 1569 - ultima pomenire a cetăţii.
♦ Castelul Banffy : ridicat în a doua parte a sec. al XV-lea înconjurat de ziduri şi de canale de apă - urmele castelului se văd şi astăzi în grădina şcolii din Aluniş.