Rezultatele preselecției operatorilor economici care au depus documentații pentru înscrierea la licitația de material lemnos pe picior și material lemnos fasonat din data de 11.04.2022, ora 10

Rezultatele preselecției operatorilor economici care au depus documentații  pentru înscrierea la licitația de material lemnos pe picior și material  lemnos fasonat din data de 11.04.2022, ora 10
FOTO:


 Primăria comunei Aluniş

Nr.  1739 din 07.04.2022

 

PROCES-VERBAL DE PRESELECȚIE

Încheiat azi, 07.04.2022

 

cu ocazia preselecției operatorilor economici care au depus documentații

pentru înscrierea la licitația de material lemnos pe picior și material

lemnos fasonat din data de 11.04.2022, ora 10

 

 

1.Locul desfășurării preselecției: Primăria Comunei Aluniş, cu sediul în Aluniş nr.656, judeţul Mureş,

 

2.Anunțul publicitar nr.1579/30.03.2022 s-a făcut pe site-urile www.ocoalesilvice.ro și

www.produselepadurii.ro , s-a afișat la sediul primăriei Aluniș și prevede data de 07.04.2022 ora 12 ca termen limită pentru depunerea documentelor pentru înscrierea la licitație.

 

3.Comisia de preselecție numită prin Dispoziția nr.52/06.04.2022 a primarului comunei Aluniș, are următoarea componență:

            - Varga Jozsef – președinte

            - Veres Vilmos - membru

            - Kocsis Andras - membru

            Subsemnații Varga Jozsef, Veres Vilmos și Kocsis Andras constituiți în comisia de preselecție a operatorilor economici, în număr de trei membrii prezenți, în ziua de 07.04.2022 ora 14:00, am procedat la analizarea documentațiilor depuse de către operatorii economici care au solicitat înscrierea la licitația care va fi organizată în data de 11.04.2022.

            Cu prilejul preselecției opetatorilor economici au fost verificate toate documentele anexate cererilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr.715/2017 modificat și completat de HG nr.55/2019.

            Toate aceste documente prevăzute de art.21, alin.(5) din regulamentul menționat, sunt anexate la dosarul depus de către fiecare operator economic.

           

4.Au depus documentele în vederea participării la licitația din 11.04.2022 ora 10:00 un număr de șapte operatori economici, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Operator economic

CUI

Nr./dată de înregistrare

Cerere de înscriere

1

Sc.Explo Ciricris Srl

35019952

1700/06.04.2022

2

Sc.Atti Istvan Forest Srl

43311663

1696/06.04.2022

3

Sc.Dixi Valean Trans Srl

28045819

1675/05.04.2022

4

Sc.Forest Info Expert Srl

33911890

1715/06.04.2022

5

Sc.Hulmana Srl

16659394

1728/07.04.2022

6

Sc.Danliv Trans Explo Srl

10283656

1704/06.04.2022

7

Sc.Uniserodmat Srl

14442282

1733/07.04.2022

 

5.În urma analizei efectuate comisia a hotărât admiterea participării la licitație a unui număr de 7

șapte operatori economici, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Operator economic

Admis

Respins/

motivul respingerii

1

Sc.Explo Ciricris Srl

Admis

-

2

Sc.Atti Istvan Forest Srl

Admis

-

3

Sc.Dixi Valean Trans Srl

Admis

-

4

Sc.Forest Info Expert Srl

Admis

-

5

Sc.Hulmana Srl

Admis

-

6

Sc.Danliv Trans Explo Srl

Admis

-

7

Sc.Uniserodmat Srl

Admis

-

 

            Procesul verbal a fost întocmit la finele ședinței de preselecție a operatorilor economici, azi data de 07.04.2022 și se va afișa la sediul organizatorului licitației, Primăria Comunei Aluniș, după listare, semnare de către membrii comisiei și înregistrare în registrul de corespondență al organizarotului licitației.

 

 

 

Comisia de preselecție:

 

  • Varga Jozsef

 

  • Veres Vilmos

 

  • Kocsis Andras