Anunț de participare acordare de finanțări nerambursabile