Anunț cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional superior din cadrul compartimentului Registrul Agricol a unor funcționari publici