PROCES-VERBAL al licitaţiei publice deschise pentru atribuirea contractului de închiriere a bunului- spaţiu imobil - cu destinaţia cabinet stomatologic.