Informații actualizate covid-19 în comuna Aluniș, începând din data de 28.04.2020.