Anunțuri

     ANUNŢ

 

                       PÂNĂ ÎN  DATA  DE 26 FEBRUARIE 2018 ORA 15,30 INVITĂM FERMIERII DEŢINĂTORI DE ANIMALE SPECIA BOVINE OVINE

ŞI CAPRINE ÎNREGISTRAŢI LA R.N.E. ( REGISTRUL NAŢIONAL AL EXPLOATAŢIILOR)  PENTRU A DEPUNE CERERE DE SOLICITARE PĂŞUNE PRIVATĂ  A COMUNEI ALUNIŞ  .

CEREREA SĂ FIE ÎNSOŢITĂ CU ADEVERINŢĂ DE LA MEDICUL VETERINAR DIN CARE SĂ REZULTE NUMĂRUL DE ANIMALE AFLATE ÎN GOSPODĂRIA PROPRIE.

 

PRIMAR,

Kristóf József Lóránt

 

Test                                                                                                                                                                         

                   

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA   ALUNIŞ

Aluniş, str. Principală nr. 656, Cod poştal 547035, Tel. 0265553112, 0265-553246, 0265553256

Fax 0265-553112, 0265553256; E-mail :  alunis@cjmures.ro                                 www.alunis.ro

         =================================================================

Nr. 480  din  08.02.2018

 Anunţ public

 

    COMUNA ALUNIŞ, cu sediul în loc. Aluniş, str. Principală, nr. 656, jud. Mureş, în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan şi finalizării Raportului de Mediu elaborat pentru Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism aferent comunei Aluniş, judeţul Mureş. Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş, str. Podeni, nr. 10, jud. Mureş şi la sediul titularului de plan, între orele 9-12.   

     Comentariile şi sugestiile publicului interesat se primesc în scris la sediul A.P.M. Mureş zilnic între orele 9-12, sau prin fax. 0265/314985, e-mail office@apmms.anpm.ro, cât şi la sediul Primăriei Comunei Aluniş, până la data de   26.03.2018.

 

 

Primar

Kristof József Loránt