Rezervația cu lalea pestriță Vălenii de Mureș

Rezervația cu lalea pestriță Vălenii de Mureș

Rezervația cu lalea pestriță Vălenii de Mureș este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic), situată în în Transilvania, pe teritoriului județului Mureș[2].

 

Localizare

Aria naturală este situată în Câmpia Transilvaniei (în bazinul hidrografic al Mureșului), în extremitatea nordică a județului Mureș (aproape de granița cu județul Bistrița-Năsăud), pe teritoriul administrativ al comunei Brâncovenești, satul Vălenii de Mureș, în apropierea drumului național DN15, care leagă Reghinul de orașul Toplița.


Descriere

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate[3] și are o suprafață de 2,25 hectare.

Aria protejată reprezintă o pajiște naturală cu umiditate ridicată aflată în lunca dreaptă a Mureșului, în al cărei areal vegetează specii de plante hidrofile rare; printre care: lalea pestriță (Fritillaria meleagris), floarea cucului (Lychnis flos-cuculi), piciorul cocoșului (Ranunculus repens), târsă-mare (Deschampsia caespitosa), bucățel (Agrostis canina), vițelar (Anthoxantum odoratum), rogoz (din speciile: Carex vulpina, Carex elongata), rogojel (Juncus effusus), păiuș roșu (Festuca rubra) sau firuță (Poa pratensis).